wtorek, 23 lutego 2010

Cechy osobowości dobrego doradcy klienta

W większości badań, w których odnotowano związek między cechami osobowości kandydatów a jakością ich późniejszej pracy posługiwano się kryterium subiektywnym, jakim była ocena przełożonego. Dotyczy to także kandydatów do pracy w działach obsługi klienta. Doszukałem się jednak interesującego badania, w którym jakość pracy doradców klienta mierzona była na kryterium obiektywnym, tj. poziomem satysfakcji klientów z udzielonej im obsługi. Jak się okazuje, poszczególne cechy osobowości doradców klienta wpływają na ocenę różnych wymiarów obsługi. Dowiesz się tutaj, jakich cech osobowości poszukiwać u kandydatów do działów obsługi klienta, aby klienci Twojej firmy byli zadowoleni ze świadczonych im usług.

poniedziałek, 22 lutego 2010

Rekrutujesz na stanowisko doradcze czy kooperacyjne?

Stanowiska pracy wymagające interakcji z innymi ludźmi można podzielić na doradcze, zdominowane przez dwustronne relacje z klientem (jak np. stanowisko doradcy klienta czy handlowca) oraz kooperacyjne, zdominowane przez wielostronne relacje typowe dla pracy w grupie (jak np. stanowisko kierownika zespołu). Tutaj dowiesz się, które cechy osobowości trafnie przewidują jakość pracy na każdym z obydwu rodzajów stanowisk.

piątek, 5 lutego 2010

Kiedy warto badać osobowość kandydatów do pracy...

Mimo, że cechy osobowości kandydatów do pracy są ogólnie trafnym predyktorem osiągnięć zawodowych, to jednak istnieją takie stanowiska, na których związek cech osobowości pracowników z jakością wykonywanej przez nich pracy jest niewielki oraz takie, na których związek ten jest wyjątkowo silny. Tym, co różni te stanowiska jest poziom autonomii. Tutaj dowiesz się, na jakie stanowiska warto rekrutować przy użyciu kwestionariuszy osobowości, a na jakie nie.