środa, 2 września 2015

Warto przeczytać. Budowanie Zaangażowania. M. Sasin


To książka bardzo potrzebna, której brakowało wszystkim managerom i pracownikom działów HR, którym na sercu leży kwestia budowy zaangażowania personelu. Jak bowiem potwierdza szereg badań z dziedziny organizacji i zarządzania, satysfakcja z pracy to zmienna, która wyjaśnia, jakie wyniki dana organizacja osiągała w przeszłości. Jednak dopiero Zaangażowanie pomaga przewidzieć, jakie wyniki będzie ta organizacja osiągać w przyszłości. Stąd w szanujących się organizacjach badania satysfakcji zostały w zasadzie wyparte  przez badania zaangażowania. Niestety zmianie tej nie towarzyszy współmierny przyrost wiedzy na temat sposobów budowania zaangażowania w organizacjach. W efekcie managerowie i działy HR dostały nową bardziej trafną miarę własnej efektywności (managerskiej i organizacyjnej) bez jednoczesnego wyposażenia ich w narzędzia pozwalające na jej twórcze wykorzystanie w pracy operacyjnej. 

Książka Maćka Sasina pt. "Budowanie zaangażowania" tę lukę częściowo wypełnia. Pozwala bowiem spojrzeć na obszar zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi właśnie z perspektywy Zaangażowania personelu.We Wstępnie Autor pisze [...] ta książka jest bardziej przewodnikiem niż poradnikiem. Dla mnie jednak jest w pewnym sensie Podręcznikiem, ponieważ dotyka fundamentalnych procesów dla funkcjonowania każdej organizacji: rekrutacji, wdrożenia, zarządzania wynikami pracy, zarządzania zmianą, kształtowania kultury organizacyjnej, promocji innowacyjności i proaktywności oraz wielu innych. Tym samym uświadamia Czytelnikowi, jak skomplikowanym i złożonym tematem jest budowa Zaangażowania. To z jednej strony może przerażać, bo okazuje się, że budowa Zaangażowania zależy od bardzo wielu czynników i przebiega na wielu poziomach, jednak z drugiej strony może też budzić nadzieję, bo oznacza to, że budowę zaangażowania zacząć można w zasadzie w dowolnym miejscu organizacji i przy każdej okazji. 

Rzecz jednak, której mnie zabrakło w tej książce to perspektywa bardziej psychologiczna niż socjologiczna, którą reprezentuje Autor. Ostatecznie wyznaję pogląd, że największy wpływ na zaangażowanie pracownika ma wpływ jego relacja z przełożonym. Istnieją bowiem firmy o bardzo prostej organizacji, często bez działów HR, które czuwałyby nad profesjonalną realizacją takich procesów jak rekrutacja i selekcja, ocena okresowa, zarządzanie talentami etc., a jednak ludzie są jej bezgranicznie oddani. Z drugiej strony istnieją duże firmy, zatrudniające pokaźne działy HR, w których jednak poziom Zaangażowania personelu jest minimalny.

Dlatego z lektury książki Maćka Sasina wyciągam dodatkowy wniosek: że klucz do autentycznego zaangażowania personelu leży gdzieś pomiędzy doborem właściwych systemów i rozwiązań z obszaru HRM i ogólnie zarządzania organizacją a umiejętnością przełożonego do budowy autentycznych i opartych o szacunek relacji z podwładnymi.                             

czwartek, 16 lipca 2015

Badanie Inteligencji Sprzedażowej w ofercie Kontrakt OSH

 
Miło mi poinformować, iż dzięki owocnej współpracy z firmą szkoleniową Kontrakt OSH, liderem wśród polskich firm szkoleniowych, Test Inteligencji Sprzedażowej został wzbogacony o nowe elementy, umożliwiające jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie Testu w badaniach organizacyjnych (czy to o charakterze selekcyjnym, np. w rekrutacji handlowców do pracy czy rozwojowym np. w identyfikacji obszarów do rozwoju i planowaniu szkoleń sprzedażowych). Dowiesz się z tego posta, jakich nowych informacji dostarcza raport z Badania Inteligencji Sprzedażowej.

środa, 29 kwietnia 2015

Rozwijaj swoje umiejętności i podnoś kwalifikacje!


Dzisiaj chciałbym podzielić się informacją na temat Epic Lab, tj. platformy internetowej do pozyskiwania i dystrybucji specjalistycznych materiałów szkoleniowych lub też mówiąc prościej, do wymiany wiedzy. Nie ukrywam, że artykuł ma charakter promocyjny, ale pozostając zagorzałym zwolennikiem tego typu rozwiązań, zamieszczam go tu z przyjemnością.


Człowiek uczy się przez całe życie. Zgodnie z tą ideą został opracowany program Lifelong Learning promowany przez Unię Europejską, którego celem jest rozwój i podnoszenie jakości różnorodnych form uczenia się, zwiększając atrakcyjność kształcenia w Europie.  

Na rynku istnieje bogata oferta serwisów edukacyjnych. Niestety często są one skierowane do określonej grupy wiekowej, a dostępne materiały powielane z innych źródeł, których wiarygodność jest wątpliwa. Z pomocą przychodzi serwis Epic Labs gromadzący trenerów i uczestników szkoleń, umożliwiając prosty przekaz i dostęp do e-wiedzy. Twórcy postawili sobie za zadanie stworzenie międzynarodowej platformy społecznościowo – branżowej, odpowiedniej dla użytkowników w każdym wieku, gdzie w jednym miejscu gromadzone są materiały edukacyjne i informacyjne z szerokiego zakresu.  

Ścieżka rozwoju dopasowana do Twoich potrzeb
Zastanawiasz się, czy łatwiej będziesz się uczyć czytając, słuchając czy oglądając? Baza Epic Labs oferuje dostęp do materiałów w formie e-booków, artykułów, opracowań, audiobooków i kursów audio, webcastów, filmów, a nawet interaktywnych warsztatów w formie webinariów czy e-learningu. Różnorodność form szkoleniowych pozwoli na wybór najbardziej skutecznej i wygodnej metody uczenia się, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom interaktywny trener będzie wspierał Twój proces edukacyjny, pomoże Ci w wytyczeniu najbardziej optymalnej ścieżki rozwoju, a także zadba o to, żebyś podnosił swoje kwalifikacje i zdobywał nowe umiejętności.


Dziel się wiedzą z innymi
Masz wiedzę i doświadczenia, którymi możesz podzielić się z innymi? Wykorzystaj kreator materiałów, które możesz umieścić w bazie Epic Labs. Jeśli Twoje prace będą dobrze oceniane przez innych użytkowników, masz szansę na zyskanie statusu rzetelnego trenera, a nawet na zarobek na  Zarejestruj się bezpłatnie na www.epiclabs.eu i otrzymaj dostęp do całej ścieżki rozwoju osobistego, w tym historii szkoleń, materiałów i proponowanych certyfikatów. 


Projekt Epic Labs realizowany jest przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działania 8.1): Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wejdź na stronę www.epiclabs.eu i odwiedź profil na Facebooku!