wtorek, 23 marca 2010

Cechy osobowości dobrego kierownika

W badaniach nad osobowością kierowników najczęściej stawia się dwa pytania. Pierwsze to, jakie cechy osobowości decydują o tym, że w grupie osób o równym statusie jedna z nich zacznie być spostrzegana jako lider? A drugie to, jakie cechy lidera decydują o wynikach grupy lub zespołu, którymi kieruje? Co ciekawe, nie są to te same cechy… Warto o tym pamiętać podczas selekcji na stanowisko kierownika. Szczególnie jeśli stosujemy grupowe AC. Fakt, że w grupie ocenianych kandydatów jeden zaczyna być przez pozostałych traktowany jako lider nie oznacza, że efektywnie poprowadzi tę grupę w kierunku realizacji jej celów. Inne cechy decydują o spostrzeganiu danej osoby jako lidera, a inne o jej efektywności w tej roli. Tutaj dowiesz się, jakie są to cechy osobowości i jak je mierzyć.

czwartek, 18 marca 2010

Ranking metod selekcji handlowców

Istnieje wiele metod selekcji pracowników. W zależności od stanowiska, jedne metody są bardziej a inne mniej trafne. Vinchur i in. (1998) przeprowadzili badanie, którego efektem był ranking niektórych metod selekcji stosowanych w rekrutacji handlowców. Tutaj dowiesz się, które metody selekcji potrafią najtrafniej przewidzieć jakość pracy handlowców mierzoną na kryterium subiektywnym (ocena przełożonego), a jakie na kryterium obiektywnym (wygenerowana sprzedaż). Miłej lektury!

Cechy osobowości dobrego handlowca

Praca handlowca posiada własną specyfikę. Po pierwsze, handlowcy zazwyczaj pracują na odległość, w dość luźnym kontakcie ze swoim przełożonym. Po drugie, są niezwykle często narażeni na odmowy. Po trzecie wreszcie, pracują pod silną presją wyniku, często w warunkach ostrej rywalizacji. To wszystko wymaga od nich określonych cech osobowości. Tutaj dowiesz się, które z nich przekładają się na sukcesy sprzedażowe. Będzie to dla Ciebie wskazówka, jakich cech poszukiwać u kandydatów do pracy na tym stanowisku.