wtorek, 23 marca 2010

Cechy osobowości dobrego kierownika

W badaniach nad osobowością kierowników najczęściej stawia się dwa pytania. Pierwsze to, jakie cechy osobowości decydują o tym, że w grupie osób o równym statusie jedna z nich zacznie być spostrzegana jako lider? A drugie to, jakie cechy lidera decydują o wynikach grupy lub zespołu, którymi kieruje? Co ciekawe, nie są to te same cechy… Warto o tym pamiętać podczas selekcji na stanowisko kierownika. Szczególnie jeśli stosujemy grupowe AC. Fakt, że w grupie ocenianych kandydatów jeden zaczyna być przez pozostałych traktowany jako lider nie oznacza, że efektywnie poprowadzi tę grupę w kierunku realizacji jej celów. Inne cechy decydują o spostrzeganiu danej osoby jako lidera, a inne o jej efektywności w tej roli. Tutaj dowiesz się, jakie są to cechy osobowości i jak je mierzyć.


Kickul i Neuman (2000) podzielili ponad trzystu badanych w kilkuosobowe grupy i po wypełnieniu przez nich kwestionariusza badającego cechy „Wielkiej Piątki”, dali im do rozwiązania wspólny problem. Instrukcja była mniej więcej taka: proszę sobie wyobrazić, że jest środek zimy, a Wasz samolot rozbił się w niezamieszkałych i trudno dostępnych rejonach Alaski. Wspólnie z innymi członkami grupy zgromadziliście w sumie 15 różnych przedmiotów, które mogą Wam pomóc w przetrwaniu. Waszym zadaniem jest w drodze dyskusji uszeregować te przedmioty od najważniejszego do najmniej ważnego. Jest to ćwiczenie dość popularne w badaniach nad przywództwem, ponieważ pozwala zaobserwować wiele procesów i zachowań zachodzących w grupie, a jednocześnie umożliwia obiektywny pomiar efektywności grupy, gdyż tylko jeden sposób uszeregowania wspomnianych przedmiotów jest poprawny. Po wykonaniu tego ćwiczenia, każdy z uczestników został poproszony o wskazanie, kto według niego był liderem w jego grupie.


Okazało się, że jako liderzy najczęściej spostrzegani byli ci członkowie grup, którzy cechują się wysoką Ekstrawertycznością oraz wysoką Otwartością na Doświadczenie. Jeśli chodzi o Ekstrawersję, to osoby obdarzone tą cechą mają więcej energii oraz aktywniej i chętniej uczestniczą w dyskusjach grupowych (zadają więcej pytań, wyrażają więcej opinii i częściej proszą o opinię innych). To pozwala im zajmować bardziej dominujące role w grupach. Jeśli natomiast chodzi o Otwartość na Doświadczenie, to osoby obdarzone tą cechą są bardziej twórcze, ciekawe świata, o szerokich horyzontach, z łatwością rozpatrują inne punkty widzenia i pomysły oraz z przyjemnością angażują się w rozwiązywanie problemów. A zatem posiadają charakterystyki potrzebne do zbierania i integrowania informacji istotnych z punktu widzenia celów grupy. Natomiast cechą liderów, która jako jedyną wiązała się z efektywnością grupy (mierzoną za pomocą ułożonego przez grupę rankingu przedmiotów) była Sumienność. A więc liderzy odpowiedzialni, niezawodni i zorientowani na osiągnięcia są największym gwarantem, że kierowane przez nich grupy osiągną swoje cele.3 komentarze:

  1. Czy zna Pan trafność predyktywną tego testu w badaniu menedżerów? Obawiam się, że szerzy Pan pozorną wiedzę.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jak rozumiem chodzi Panu o bardziej szczegółowe dane. Aby sprawdzić, jakie cechy mają osoby postrzegane jako leaderzy autorzy badania poprosili wszystkich uczestników (N=300) podzielonych w małe grupy (N=67) o wytypowanie w swoim gronie leadera. Następnie porównali ich pod względem posiadanych cech osobowości z pozostałymi członkami grupy. Jak się okazało: 1) osoby wytypowane jako leaderzy były bardziej Ekstrawertyczne (M=6,49; SD=0,98) od pozostałych członków grupy (tzw. followers) (M=6,05; SD=1,34) (p<=0,01); 2) osoby wytypowane jako leaderzy były bardziej Otwarte na Doświadczenie (M=6,59; SD=1,04) od pozostałych członków grupy (tzw. followers) (M=6,28; SD=0,94) (p<=0,05). Aby natomiast sprawdzić, które cechy leaderów wiążą się z efektywnością grup obliczono korelację pomiędzy poprawnością rozwiązania zadania a cechami osobowości leaderów. Związek istotny statystycznie odnotowano tylko dla jednej cechy, tj. Sumienności 0,30 (p<=0,05).

    OdpowiedzUsuń
  3. Ciekawy temat, powinno na ten temat być jakieś szkolenie w Warszawie

    OdpowiedzUsuń