niedziela, 24 stycznia 2010

Cechy dobrego tłumacza ustnego. Podsumowanie.

Ostatnio dużo uwagi poświęciłem poszukiwaniu predyktorów, które trafnie przewidują jakość tłumaczeń ustnych. Starałem się odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy i kompetencje mierzyć w procesie selekcji na stanowisko tłumacza konsekutywnego i symultanicznego? Dzisiaj chciałbym podsumować, co udało mi się ustalić. Dowiesz się tutaj, jakich cech osobowości i innych kompetencji szukać u kandydatów na te stanowiska oraz jak je mierzyć. Podaje tutaj także normy stworzone specjalnie dla tłumaczy. Mam nadzieję, że pomogą ci wybrać najlepszych kandydatów.

Jak doświadczenie kandydatów wpływa na trafność prognostyczną predyktorów

W oparciu o dane zgromadzone podczas rekrutacji na stanowisko tłumacza konsekutywnego i symultanicznego, postanowiłem sprawdzić czy inne cechy będą przewidywać jakość pracy (wykonanych tłumaczeń) w przypadku kandydatów bez doświadczenia niż w przypadku kandydatów z doświadczeniem. Dowiesz się tutaj, które cechy warto mierzyć w każdej z tych grup, jeśli chcesz wybrać najlepszego kandydata na stanowisko tłumacza konsekutywnego lub symultanicznego.W poprzednim poście postawiłem pytanie, czy dla kandydatów na tłumaczy ustnych (konsekutywnych i symultanicznych), którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu tego typu tłumaczeń uda się odnaleźć specyficzny dla nich układ predyktorów - inny niż dla kandydatów bez doświadczenia.

środa, 20 stycznia 2010

Tłumacze symultaniczni - brak specyficznego układu predyktorów w grupie kandydatów bez doświadczenia

Opisuję tutaj obliczenia, które przeprowadziłem, aby sprawdzić czy po usunięciu z puli wszystkich badanych tych kandydatów, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu pracy, o którą się starają, zmieni się układ predyktorów trafnych prognostycznie. Okazało się, że dla grupy kandydatów na stanowisko tłumacza symultanicznego nie. Jest to post pomocniczy, który pozwolił mi sformułować pewne ogólniejsze wnioski opisane gdzie indziej pod tytułem "Cechy dobrego tłumacza ustnego. Podsumowanie".W poście zatytułowanym "Przewidywanie jakości pracy u tłumaczy symultanicznych" podałem dane świadczące, że podzielność uwagi jest istotnym predyktorem jakości tłumaczeń symultanicznych.

czwartek, 14 stycznia 2010

Tłumacze konsekutywni - specyficzny układ predyktorów w grupie kandydatów bez doświadczenia

Opisuję tutaj obliczenia, które przeprowadziłem, aby sprawdzić czy po usunięciu z puli wszystkich badanych tych kandydatów, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu pracy, o którą się starają, zmieni się układ predyktorów trafnych prognostycznie. Okazało się, że dla grupy kandydatów na stanowisko tłumacza konsekutywnego tak. Jest to post pomocniczy, który pozwolił mi sformułować pewne ogólniejsze wnioski opisane gdzie indziej pod tytułem "Cechy dobrego tłumacza ustnego". Jest to post skierowany do osób szczególnie zainteresowanych selekcją tłumaczy ustnych.

sobota, 9 stycznia 2010

O trafności prognostycznej poszczególnych wymiarów kwestionariusza NEO-PI-R

Dziś opiszę badanie, w którym po raz pierwszy odnotowano, że trafność prognostyczna poszczególnych skal w kwestionariuszu NEO-PI-R jest różna w zależności od stanowiska, na jakim pracują badane osoby i kryterium, na którym mierzy się jakość wykonywanej przez nich pracy (Barrick i Mount, 1991). Tutaj dowiesz, jaką cechę osobowości warto mierzyć w zasadzie zawsze (na każdym rodzaju stanowiska), jaką na stanowiskach wymagających umiejętnego wywierania wpływu (kierownicy, handlowcy) oraz jaką, gdy od przyjętego pracownika oczekuje się szybkiego przyswojenia nowych umiejętności i wiedzy.