środa, 20 stycznia 2010

Tłumacze symultaniczni - brak specyficznego układu predyktorów w grupie kandydatów bez doświadczenia

Opisuję tutaj obliczenia, które przeprowadziłem, aby sprawdzić czy po usunięciu z puli wszystkich badanych tych kandydatów, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu pracy, o którą się starają, zmieni się układ predyktorów trafnych prognostycznie. Okazało się, że dla grupy kandydatów na stanowisko tłumacza symultanicznego nie. Jest to post pomocniczy, który pozwolił mi sformułować pewne ogólniejsze wnioski opisane gdzie indziej pod tytułem "Cechy dobrego tłumacza ustnego. Podsumowanie".W poście zatytułowanym "Przewidywanie jakości pracy u tłumaczy symultanicznych" podałem dane świadczące, że podzielność uwagi jest istotnym predyktorem jakości tłumaczeń symultanicznych.

Postawiłem przy tym hipotezę, że gdyby w próbie tej pozostawić jedynie kandydatów bez jakichkolwiek doświadczeń w zakresie tłumaczeń ustnych, to okazałoby się, że istnieją jeszcze inne predyktory trafne prognostycznie, których warto używać w procesie selekcji tłumaczy symultanicznych. Tak było w przypadku tłumaczy konsekutywnych. Po usunięciu z puli kandydatów tych osób, które już posiadały jakieś doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych, kilka innych predyktorów okazało się trafnie przewidywać jakość tłumaczeń ustnych. Szczegóły tego badania znajdują się tutaj.

Niestety dzisiaj dla tłumaczeń symultanicznych nie udało mi się odkryć podobnej prawidłowości. W grupie kandydatów składającej się tylko z osób bez doświadczeń w tłumaczeniach ustnych ten sam predyktor, tj. podzielność uwagi okazał się istotnie przewidywać jakość tłumaczeń, co w grupie składającej się łącznie z osób posiadających, jak i pozbawionych doświadczenia. Nie pojawiły się przy tym żadne nowe predyktory trafne prognostycznie. Pozostaje teraz tylko sprawdzić, jak sytuacja wygląda w grupie składającej się jedynie z doświadczonych kandydatów? Być może ona posiada jakiś specyficzny dla siebie układ predyktorów trafnych prognostycznie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz