niedziela, 24 stycznia 2010

Jak doświadczenie kandydatów wpływa na trafność prognostyczną predyktorów

W oparciu o dane zgromadzone podczas rekrutacji na stanowisko tłumacza konsekutywnego i symultanicznego, postanowiłem sprawdzić czy inne cechy będą przewidywać jakość pracy (wykonanych tłumaczeń) w przypadku kandydatów bez doświadczenia niż w przypadku kandydatów z doświadczeniem. Dowiesz się tutaj, które cechy warto mierzyć w każdej z tych grup, jeśli chcesz wybrać najlepszego kandydata na stanowisko tłumacza konsekutywnego lub symultanicznego.W poprzednim poście postawiłem pytanie, czy dla kandydatów na tłumaczy ustnych (konsekutywnych i symultanicznych), którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu tego typu tłumaczeń uda się odnaleźć specyficzny dla nich układ predyktorów - inny niż dla kandydatów bez doświadczenia.

Zacznijmy od tłumaczy symultanicznych. Przypomnę, że trafnym prognostycznie predyktorem jakości tłumaczenia w grupie kandydatów bez doświadczenia jest podzielność uwagi. Natomiast z dokonanych dzisiaj przeze mnie obliczeń wynika, że dla kandydatów z doświadczeniem podzielność uwagi przestaje istotnie przewidywać jakość tłumaczeń symultanicznych. Zamiast tego inne zmienne okazują się trafne prognostycznie w tej grupie. Są to: 1) Wrażliwość Sensoryczna (WS) mierzona za pomocą FCZ-KT oraz 2) Ekspozycja Społeczna (ES) mierzona za pomocą KKS. Obydwie zmienne istotnie wpływają zarówno na płynność jak i trafność tłumaczenia symultanicznego wykonanego przez kandydatów. Analiza statystyczna wykazała, że najlepiej na obydwu kryteriach wypadają ci kandydaci, którzy pod względem:
  • WS osiągnęli wynik surowy co najwyżej średni (mniejszy lub równy 18)
  • ES osiągnęli wynik surowy średni (między 54 a 61) 
Jeśli natomiast chodzi o tłumaczy konsekutywnych, to przypomnę, że w grupie kandydatów bez doświadczenia predyktorami trafnymi prognostycznie były Żwawość (ŻW) i Reaktywność (RE) dla kryterium płynności oraz Aktywność (AK), Wrażliwość Sensoryczna (WS) i Wytrzymałość (WT) dla kryterium trafności tłumaczenia. Natomiast dla kandydatów z doświadczeniem okazało się dzisiaj, że jedynie Wrażliwość Sensoryczna jest trafnym prognostycznie predyktorem jakości tłumaczeń konsekutywnych (zarówno pod względem płynności jak i trafności). Najlepiej pod względem obydwu kryteriów wypadają kandydaci, którzy osiągnęli niski wynik surowy w tej skali (16 lub mniej).

Jak zatem wynika z powyższych danych, inne zmienne (predyktory) przewidują jakość tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) w grupie kandydatów bez doświadczenia niż w grupie kandydatów z doświadczeniem. Każda z tych dwóch grup posiada własny specyficzny układ predyktorów trafnych prognostycznie. Ma to zasadnicze znaczenie w procesie selekcji kandydatów do pracy na tych stanowiskach, ponieważ inne zmienne powinny być brane pod uwagę przy wyborze najlepszego kandydata. Poza tym jednak wyniki te pokazują także, że zastosowane testy psychologiczne są metodami selekcji kandydatów trafnymi prognostycznie, które warto stosować poszukując cech dobrego pracownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz