sobota, 31 października 2009

Stosuj Piątkę, będziesz Wielki, czyli o trafności prognostycznej kwestionariusza NEO-PI-R

Kwestionariusze osobowości są dość popularnym narzędziem selekcji kandydatów do pracy. Zwłaszcza w gronie rekruterów, którzy ukończyli psychologię. Jak trafnie jednak metody te potrafia przewidzieć, czy kandydat poradzi sobie ze swoimi przyszłymi obowiązkami? Odpowiedź nie jest łatwa, bo polscy wydawcy nie podają w podręcznikach do testów informacji o ich trafności prognostycznej (nawet jeśli rekomendują ich stosowanie w selekcji kandydatów do pracy). Wiele na szczęście można wywnioskować z badań, jakie przeprowadza się nad związkiem cech osobowości pracowników z jakością wykonywanej przez nich pracy. Należy jednak pamiętać, że badania te opierają się o teorię "Wielkiej Piątki", w związku z czym wynikające z nich wnioski o trafności prognostycznej kwestionariuszy osobowości dotyczą jedynie takich metod jak NEO-FFI czy NEO-PI-R. Jaka jest zatem trafność prognostyczna kwestionariuszy osobowości tego typu?

Jak interpretować dane o trafności prognostycznej metody

Dowiesz się tutaj, jak interpetować podawane wartości liczbowe na temat trafności prognostycznej różnych metod selekcji pracowników. To jeden z ważniejszych postów na tym blogu, dlatego naprawdę warto go przeczytać. Po jego lekturze będziesz potrafił odczytywać rankingi metod selekcji oraz samodzielnie oceniać, czy dana metoda selekcji jest warta stosowania jej w praktyce.

środa, 21 października 2009

Czym jest trafność prognostyczna metod selekcji kandydatów i dlaczego jest tak ważna

O metodach selekcji kandydatów wiemy, że powinny być znormalizowane, wystandaryzowane, obiektywne, rzetelne i trafne. Nie będę wyjaśniał, co każde z tych pojęć oznacza, bo wieki temu zrobili to już Brzozowski, Choynowski czy Hornowska. Chciałbym jednak skomentować pewną nieścisłość, jaka dotyczy rozumienia pojęcia trafności... tym bardziej, ze ma ona potężne konsekwencje dla powodzenia procesu selekcji kandydatów do pracy. Z tego posta dowiesz, się co jest kluczowym kryterium przy wyborze najlepszych metod selekcji pracowników.