sobota, 31 października 2009

Jak interpretować dane o trafności prognostycznej metody

Dowiesz się tutaj, jak interpetować podawane wartości liczbowe na temat trafności prognostycznej różnych metod selekcji pracowników. To jeden z ważniejszych postów na tym blogu, dlatego naprawdę warto go przeczytać. Po jego lekturze będziesz potrafił odczytywać rankingi metod selekcji oraz samodzielnie oceniać, czy dana metoda selekcji jest warta stosowania jej w praktyce.

Jako że wskaźnikiem trafności prognostycznej jest zazwyczaj współczynnik korelacji, to jej siła może maksymalnie wynieść 1 lub -1 (w zależności od kierunku związku). Kierunek ujemny (od -1 do 0) oznacza zależność odwrotną proporcjonalnie, tzn., im wyższy wynik w danej metodzie, tym niższy na kryterium zewnętrznym, np. im wyższy wynik w kwestionariuszu pracowitości tym mniej zwolnień L4. Kierunek dodatni (od 0 do 1) oznacza zależność wprost proporcjonalną, tzn. im wyższy wynik w danej metodzie, tym wyższy wynik na kryterium zewnętrznym. Na przykład, im wyższa pracowitość tym większa liczba spotkań handlowych odbytych przez pracownika. Metoda selekcji kandydatów trafna prognostycznie charakteryzuje się, w zależności od przewidywanego kryterium wartościami zbliżonymi do -1 lub 1. Natomiast im bliżej zera, tym coraz mniejsza zdolność danej metody selekcji kandydatów do przewidywania faktycznych zachowań osób badanych.


Smółka (2008) pisze, że "Jeżeli wynik testu koreluje z wybranym kryterium przynajmniej na poziomie 0,20, test można uznać za użyteczny. Sugeruje się przy tym, że o dużej trafności pomiaru można mówić dopiero wtedy, gdy siła związku między wynikiem testu a wybranym kryterium wynosi przynajmniej 0,30–0,35 lub więcej."Brak komentarzy:

Prześlij komentarz