poniedziałek, 23 listopada 2009

Dlaczego warto badać cechy osobowości kandydatów do pracy?

Definicja osobowości, którą często stosuję w celu wyjaśnienia, czym są i dlaczego warto mierzyć cechy osobowości, brzmi mniej więcej tak „zachowanie jest jak pogoda, zmienia się z chwili na chwilę i z sytuacji na sytuację. Natomiast różnice w osobowości między ludźmi są jak sezonowe i regionalne różnice w klimacie. Cechy osobowości są opisami na temat tych ludzi uśrednionymi w czasie i ze względu na wiele sytuacji. Są wzorami [prawidłowościami], nie konkretnymi opisami zachowań. Mimo to, jeśli poprawnie zmierzone, wzory te okazują się spójne, a z czasem różnice między nimi, stają się na tyle [widoczne] by charakteryzować ludzi w sposób ważny dla pracodawców” (Hogan, Hogan i Robertson, 1996). Innymi słowy, osobowość stanowi wspólny mianownik podejmowanych przez człowieka działań i zachowań, które ujawniają się dopiero w dłuższym okresie czasu.

W pewnych okolicznościach warto dokonywać pomiaru właśnie tego elementu  (służy temu np. kwestionariusz NEO-PI-R) zamiast pomiaru konkretnych zachowań. Jak bowiem piszą przytoczeni wcześniej autorzy „opis zachowania typowego polityka (np. ściska dłonie z innymi politykami, podpisuje dokumenty, odczytuje przygotowane przemówienia) skupia się jedynie na prostych przejawach pewnych głębszych i bardziej złożonych procesów. Podczas gdy do istotniejszych zadań tego polityka należą przywództwo, dawanie rodakom nadziei na przyszłość, motywowanie podwładnych, przekonywanie Parlamentu etc. Dlatego ważniejsze w tym przypadku będzie to, jak coś robi, niż co robi (a więc spokojnie, kreatywnie, uważnie itp.). Stąd istotna będzie rola jego cech osobowości w osiąganych przez niego sukcesach. Oczywiście nie prowadzi się rekrutacji na stanowisko polityka. Natomiast, kwestionariusze badające cechy osobowości, takie jak kwestionariusz NEO-PI-R, okazują się bardzo przydatne podczas rekrutacji na stanowiska związane z obsługą klienta, sprzedażowe i kierownicze. Poza tym ich wyniki potrafią do pewnego stopnia przewidzieć satysfakcję z pracy i zaangażowanie kandydatów do pracy.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz